Deze website informeert buurtbewoners.
Zoek je een woning? Bekijk de woonsite.

Deze website informeert buurtbewoners.
Zoek je een woning? Bekijk de woonsite.

Wonen en werken

Aan de Jan van Galenstraat, dichtbij de Jordaan, komt een nieuwe wijk waar wonen, recreëren en werken hand in hand gaan. In de periode 2021-2029 verrijzen hier zo’n 1.700 woningen, met veel groen en voorzieningen. Het terrein waar de groothandelsbedrijven van het Food Center Amsterdam zijn gevestigd, wordt volledig vernieuwd. Tussen de toekomstige woningen en de bedrijvigheid ligt de monumentale Centrale Markthal. Deze wordt herbestemd tot een levendig centrum waarin kernthema’s als voedsel, productie en consumptie worden samengebracht met horeca, food-gerelateerde bedrijven en tal van andere publieke functies.

 

Online informatiebijeenkomsten

over de concept-beeldkwaliteitsplannen

Op donderdag 28 mei en donderdag 4 juni a.s. houden wij tussen 19.30 en 22.00 uur online informatieavonden over de concept-beeldkwaliteitsplannen. Die beschrijven de uiterlijke kenmerken en vormen waaraan gebouwen, de openbare ruimte en de afscheidingen moeten voldoen. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Welstand) gebruikt de beeldkwaliteitsplannen bij de beoordeling van de bouwplannen. Er zijn twee concept-beeldkwaliteitsplannen: één voor het deel van Marktkwartier met woningbouw en voorzieningen en één voor het bedrijvendeel van het nieuwe Food Center Amsterdam. U vindt ze bij downloads. De posters van de informatiemarkt op 2 maart bieden u een samenvatting van de plannen.

Beide avonden zijn bedoeld voor omwonenden, niet voor mensen op zoek naar een woning. Later dit jaar wordt meer bekend over de verkoop van woningen. U kunt op 28 mei en 4 juni bij ons terecht voor vier onderwerpen

  1. De concept-beeldkwaliteitsplannen
  2. Openbare ruimte en verkeer
  3. De voortgang en planning van nieuwbouw op het food center
  4. Informatie van de gemeente Amsterdam over kaders, procedures en inspraak

Voor elk onderwerp maakt u vooraf een afspraak voor een videobelgesprek van maximaal 15 minuten. U heeft de mogelijkheid tot het maken van een vervolgafspraak. Het gesprek voert u met een medewerker van de ontwikkelende partijen of de gemeente.

U krijgt per afspraak een mailbericht met een link voor het videobelgesprek en een instructie. U hoeft geen speciale programma’s te installeren. Wij adviseren om het gesprek met computer of tablet te voeren. U kunt dan beter kaarten of illustraties bekijken.

Het videobelgesprek is geen officiële inspraakreactie. Kijk hier hoe u zo’n reactie bij de gemeente Amsterdam kunt indienen.

Ja, ik wil een afspraak maken

Wie zijn er betrokken

De ontwikkelaars van het gebied zijn VolkerWessels Vastgoed en Ballast Nedam Development. Wij hebben ons verenigd in het consortium Marktkwartier. Marktkwartier ontwikkelt de woningen en het openbare gebied aan de kant van de Jan van Galenstraat. Ook zijn we verantwoordelijk voor de herontwikkeling van het bedrijvendeel van het Food Center Amsterdam (FCA).

We werken nauw samen met Food Center Amsterdam (FCA). Meer informatie hierover kunt u vinden op www.foodcenter.nl onder het tabblad Over ons.

De Centrale Markthal is in erfpacht van BOEi, een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk die cultureel erfgoed restaureert en een nieuwe bestemming geeft. Meer informatie over de herbestemming van de Centrale Markthal vindt u op de website van BOEi: www.centralemarkthal.nl

De gemeente Amsterdam heeft de ontwikkeling van het hele gebied na een aanbesteding aan Marktkwartier CV gegund. De gemeente blijft betrokken bij de publiekrechtelijke procedures zoals het bestemmingsplan, uitwerkingen en vergunningen. Zie ook op de website amsterdam.nl

 

Nieuws

Downloads - Marktkwartier West
22 mei 2020

Vanaf 15 mei kun je hieronder de laatste beeldkwaliteitsplannen voor Marktkwartier West en het Food Center downloaden. Tevens kun je hier informatie downloaden betreffende evenementen die in het verleden hebben plaatsgevonden:

Planning en procedures - Marktkwartier West
01 mei 2020

Marktkwartier wordt gebouwd van 2021 tot 2029. De planning van procedures en bouw is als volgt.

Contouren Marktkwartier West en het nieuwe Food Center worden zichtbaar
19 februari 2020

[Persbericht 19 februari 2020] - Marktkwartier CV, een samenwerking van VolkerWessels Vastgoed en Ballast Nedam Development, toont op maandag 2 maart a.s. op een informatiemarkt voor buurtbewoners de nieuwbouwplannen voor het terrein waar nu het Food Center Amsterdam (FCA) is gevestigd. Hoewel de architecten nog druk aan het werk zijn, kan het consortium al in grote lijnen de nieuwbouwplannen laten zien.

Plan

Het Food Center Amsterdam (FCA) is al tientallen jaren de groothandelsmarkt in levensmiddelen van en voor de regio Amsterdam. Van hieruit worden Amsterdamse detaillisten, horeca, zorginstellingen en supermarkten van verse producten uit de hele wereld voorzien. Het gebied is (en blijft) alleen toegankelijk voor bedrijven met een toegangspas. De poort ligt aan de Jan van Galenstraat. Maar dit gaat allemaal veranderen: het gehele gebied ondergaat een ingrijpende metamorfose!

Woningen en openbare ruimte

Aan de kant van de Jan van Galenstraat bouwen we een aantrekkelijke woonwijk, met veel groen en voorzieningen. We, dat is Marktkwartier CV, een samenwerkingsverband van VolkerWessels Vastgoed en Ballast Nedam Development. We ontwikkelen zo’n 1.700 woningen. Ook nemen wij de herinrichting van de openbare ruimte op ons. Van de woningen is 75% bestemd voor de vrije sector koop/huur en 25% voor de sociale huursector. In de tweede helft van 2020 opent Marktkwartier West een informatiecentrum. Dan wordt meer bekend over de verkoop van woningen.

De Centrale Markthal

De nieuwe woonwijk wordt begrensd door de monumentale Centrale Markthal. Deze spannende locatie wordt herbestemd door BOEi. BOEi is een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk die cultureel erfgoed restaureert en een nieuwe bestemming geeft. De Centrale Markthal wordt de komende jaren getransformeerd van een gesloten bastion naar een publiek toegankelijke hotspot. Hierin worden kernthema’s als voedsel, productie, consumptie op een innovatieve en duurzame manier samengebracht. De Centrale Markthal wordt een centrale ontmoetingsplek in de nieuwe wijk: een ware ‘hub voor food pioniers’. De planvorming rond de Centrale Markthal is in volle gang en biedt ruimte voor een hotel, horeca, bedrijvigheid, kantoren, educatie en winkels. Meer informatie over deze ontwikkeling vindt u op de website van BOEi: centralemarkthal.nl

Food Center Amsterdam

Voorbij de Centrale Markthal, richting Haarlemmerweg, zal zich in de toekomst de bedrijvigheid van het FCA concentreren. Dit gebied wordt volledig vernieuwd. Marktkwartier is ook verantwoordelijk voor de herontwikkeling van het bedrijvendeel van het FCA. Er komen moderne bedrijfshallen die voldoen aan alle duurzaamheidseisen. Verder wordt een up-to-date infrastructuur gerealiseerd, met collectieve voorzieningen en gescheiden verkeersstromen voor klanten, aanvoer en werknemers.  Meer informatie hierover kunt u vinden op www.foodcenter.nl onder het tabblad Over ons.

Wonen

In de periode 2021-2029 verrijzen in Marktkwartier West zo’n 1.700 woningen, met veel groen en voorzieningen. Zo’n 75% van de woningen is bestemd voor de vrije sector verkoop/verhuur. De overige 25% is bestemd voor de sociale huur. Zoek je een koopwoning? Dan kun je je als geïnteresseerde opgeven op de website: marktkwartierwest.nl. Je kunt je nog niet inschrijven voor de woningen! In de tweede helft van 2020 opent Marktkwartier West een informatiecentrum. Dan wordt meer bekend over de verkoop van woningen. De sociale huurwoningen zullen ter zijner tijd via Woningnet worden aangeboden.

Schrijf je in voor de buurtnieuwsbrief

En ontvang onze updates met nieuws voor omwonenden over plannen, (bouw)activiteiten en mogelijkheden voor inspraak en meedenken.

Inspraak

Een inspraakreactie indienen over de concept-beeldkwaliteitsplannen
Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft de beeldkwaliteitsplannen voor Marktkwartier West vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode duurt zes weken en begint op 20 mei. De gemeenteraad neemt de inspraakreacties ter overweging in de besluitvorming. Daarna stelt de gemeenteraad de beeldkwaliteitsplannen vast. U kunt bij de gemeente Amsterdam alleen schriftelijk, per post of e-mail een reactie indienen:

  • Schriftelijk. Richt uw reactie aan Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling, T.a.v. Khadija Bounit, onder vermelding van ‘inspraakreactie Beeldkwaliteitsplannen Foodcenter’, Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam.
  • Per e-mail. Stuur uw email naar: k.bounit@amsterdam.nl en vermeld als onderwerp ‘inspraakreactie Beeldkwaliteitsplannen Foodcenter’.

Waar kan ik de plannen inzien?
De beeldkwaliteitsplannen liggen tijdens de inspraakprocedure ter inzage op het stadsloket West, Bos en Lommerplein 250, Amsterdam. De inspraakprocedure loopt van 20 mei 2020 tot en met 1 juli 2020. Vanwege de coronamaatregelen kunt u alleen op afspraak langskomen. Belt u met 14020 om een afspraak te maken. Zie ook www.amsterdam.nl/contact/stadsloket-west. De concept-beeldkwaliteitsplannen worden vanaf 20 mei gepubliceerd op amsterdam.nl/bekendmakingen