Deze website informeert buurtbewoners.
Zoek je een woning? Bekijk de woonsite.

Deze website informeert buurtbewoners.
Zoek je een woning? Bekijk de woonsite.

Wonen en werken

Aan de Jan van Galenstraat, dichtbij de Jordaan, komt een nieuwe wijk waar wonen, recreëren en werken hand in hand gaan. In de periode 2021-2029 verrijzen hier zo’n 1.700 woningen, met veel groen en voorzieningen. Het terrein waar de groothandelsbedrijven van het Food Center Amsterdam zijn gevestigd, wordt volledig vernieuwd. Tussen de toekomstige woningen en de bedrijvigheid ligt de monumentale Centrale Markthal. Deze wordt herbestemd tot een levendig centrum waarin kernthema’s als voedsel, productie en consumptie worden samengebracht met horeca, food-gerelateerde bedrijven en tal van andere publieke functies.

 

Wie zijn er betrokken

De ontwikkelaars van het gebied zijn VolkerWessels Vastgoed en Ballast Nedam Development. Wij hebben ons verenigd in het consortium Marktkwartier. Marktkwartier ontwikkelt de woningen en het openbare gebied aan de kant van de Jan van Galenstraat. Ook zijn we verantwoordelijk voor de herontwikkeling van het bedrijvendeel van het Food Center Amsterdam (FCA).

We werken nauw samen met Food Center Amsterdam (FCA). Meer informatie hierover kunt u vinden op www.foodcenter.nl onder het tabblad Over ons.

De Centrale Markthal is in erfpacht van BOEi, een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk die cultureel erfgoed restaureert en een nieuwe bestemming geeft. Meer informatie over de herbestemming van de Centrale Markthal vindt u op de website van BOEi: www.centralemarkthal.nl

De gemeente Amsterdam heeft de ontwikkeling van het hele gebied na een aanbesteding aan Marktkwartier CV gegund. De gemeente blijft betrokken bij de publiekrechtelijke procedures zoals het bestemmingsplan, uitwerkingen en vergunningen. Zie ook op de website amsterdam.nl

 

Nieuws

Restauratie muurschildering Keith Haring afgerond
23 november 2020

Een internationaal team heeft de restauratie van de muurschildering van Keith Haring op het terrein van het Food Center Amsterdam afgerond. Het reusachtige fabeldier van 12 bij 15 meter is hiermee voor de komende generaties veiliggesteld. De ontwikkelaar Marktkwartier, bestaande uit  VolkerWessels Vastgoed en Ballast Nedam Development, de gemeente Amsterdam, het Stedelijk Museum Amsterdam en de Keith Haring Foundation hebben samen de restauratie mogelijk gemaakt.

Internationaal team start restauratie muurschildering Keith Haring
28 augustus 2020

De restauratie van de muurschildering van Keith Haring op het terrein van het Food Center Amsterdam gaat op 31 augustus a.s. van start. Een internationaal team zal zes weken werken aan Harings op één na grootste nog bestaande werk in de openbare ruimte in Europa. De ontwikkelaars Ballast Nedam Development en VolkerWessels Vastgoed, de gemeente Amsterdam en de Keith Haring Foundation delen de kosten van de restauratie.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Eerste Partiële Herziening gepubliceerd
17 juli 2020

Het bestemmingsplan voor Food Center Amsterdam is herzien en vastgesteld. Het bestemmingsplan betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan Food Center Amsterdam (2e Herstelbesluit) uit 2016 en regelt vooral dat de parkeernormen voor auto en fiets uit het nieuwe parkeerbeleid ook van toepassing worden op de ontwikkeling van het openbare gedeelte van het Food Center-terrein, waaronder de Centrale Markthal.

Plan

Het Food Center Amsterdam (FCA) is al tientallen jaren de groothandelsmarkt in levensmiddelen van en voor de regio Amsterdam. Van hieruit worden Amsterdamse detaillisten, horeca, zorginstellingen en supermarkten van verse producten uit de hele wereld voorzien. Het gebied is (en blijft) alleen toegankelijk voor bedrijven met een toegangspas. De poort ligt aan de Jan van Galenstraat. Maar dit gaat allemaal veranderen: het gehele gebied ondergaat een ingrijpende metamorfose!

Woningen en openbare ruimte

Aan de kant van de Jan van Galenstraat bouwen we een aantrekkelijke woonwijk, met veel groen en voorzieningen. We, dat is Marktkwartier CV, een samenwerkingsverband van VolkerWessels Vastgoed en Ballast Nedam Development. We ontwikkelen zo’n 1.700 woningen. Ook nemen wij de herinrichting van de openbare ruimte op ons. Van de woningen is 75% bestemd voor de vrije sector koop/huur en 25% voor de sociale huursector. In de tweede helft van 2020 opent Marktkwartier West een informatiecentrum. Dan wordt meer bekend over de verkoop van woningen.

De Centrale Markthal

De nieuwe woonwijk wordt begrensd door de monumentale Centrale Markthal. Deze spannende locatie wordt herbestemd door BOEi. BOEi is een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk die cultureel erfgoed restaureert en een nieuwe bestemming geeft. De Centrale Markthal wordt de komende jaren getransformeerd van een gesloten bastion naar een publiek toegankelijke hotspot. Hierin worden kernthema’s als voedsel, productie, consumptie op een innovatieve en duurzame manier samengebracht. De Centrale Markthal wordt een centrale ontmoetingsplek in de nieuwe wijk: een ware ‘hub voor food pioniers’. De planvorming rond de Centrale Markthal is in volle gang en biedt ruimte voor een hotel, horeca, bedrijvigheid, kantoren, educatie en winkels. Meer informatie over deze ontwikkeling vindt u op de website van BOEi: centralemarkthal.nl

Food Center Amsterdam

Voorbij de Centrale Markthal, richting Haarlemmerweg, zal zich in de toekomst de bedrijvigheid van het FCA concentreren. Dit gebied wordt volledig vernieuwd. Marktkwartier is ook verantwoordelijk voor de herontwikkeling van het bedrijvendeel van het FCA. Er komen moderne bedrijfshallen die voldoen aan alle duurzaamheidseisen. Verder wordt een up-to-date infrastructuur gerealiseerd, met collectieve voorzieningen en gescheiden verkeersstromen voor klanten, aanvoer en werknemers.  Meer informatie hierover kunt u vinden op www.foodcenter.nl onder het tabblad Over ons.

Wonen

In de periode 2021-2029 verrijzen in Marktkwartier West zo’n 1.700 woningen, met veel groen en voorzieningen. Zo’n 75% van de woningen is bestemd voor de vrije sector verkoop/verhuur. De overige 25% is bestemd voor de sociale huur. Zoek je een koopwoning? Dan kun je je als geïnteresseerde opgeven op de website: marktkwartierwest.nl. Je kunt je nog niet inschrijven voor de woningen! In de tweede helft van 2020 opent Marktkwartier West een informatiecentrum. Dan wordt meer bekend over de verkoop van woningen. De sociale huurwoningen zullen ter zijner tijd via Woningnet worden aangeboden.

Schrijf je in voor de buurtnieuwsbrief

En ontvang onze updates met nieuws voor omwonenden over plannen, (bouw)activiteiten en mogelijkheden voor inspraak en meedenken.