Informatiecentrum woensdag 7 februari weer open

22.12.2023

In 2023 zijn ruim 2.000 omwonenden en geïnteresseerden langs geweest in het informatiecentrum. Tijdens de feestdagen en begin januari is het informatiecentrum gesloten. Op woensdagmiddag 7...

Lees verder >

Inloopbijeenkomst over Uitwerkingsplan 4

21.12.2023

De gemeente Amsterdam heeft het ontwerp-Uitwerkingsplan 4 (UP4) vrijgegeven voor inzage. UP4 beschrijft de voorwaarden voor de ontwikkeling van het zuidoostelijk woningbouwdeel van Marktkwartier....

Lees verder >

Goed bezochte inloopavond Uitwerkingsplan 2

20.12.2023

Ruim 100 bezoekers kwamen naar de inloopbijeenkomst over ontwerp-Uitwerkingsplan 2. Ondanks de koude avond heerste er een warme en gemoedelijke sfeer. Iedereen had volop de gelegenheid tot het...

Lees verder >

Planning werkzaamheden

18.09.2023

Op straat is al te zien dat Marktkwartier West is begonnen met de werkzaamheden, maar ook achter de schermen wordt hard gewerkt om zo snel mogelijk van start te gaan met de bouw. Een overzicht van...

Lees verder >

Marktkwartier West start campagne tegen geluidsoverlast

04.09.2023

Bewoners aan het Oostelijk Marktkanaal wonen erg dicht op het Foodcenter. Met name de woonbootbewoners hebben soms last van geluiden zoals stationair draaiende vrachtwagens, roepende mensen en...

Lees verder >

Nieuwe straatnamen bekend

18.08.2023

De Saffraanlaan, de Basilicumstraat en de Kurkumakade. Drie voorbeelden van namen die de Adviesraad Naamgeving Openbare Ruimte (ANOR) heeft voorgesteld voor de toekomstige straten in Marktkwartier...

Lees verder >

Een ontdekkingsreis door de Centrale Markthal

01.08.2023

Elke nieuwsbrief vragen we iemand die op het Marktkwartier werkt naar zijn of haar favoriete eten. Ditmaal is Pim Boomgaard aan de beurt, restauratiebouwkundige van BOEi.

Lees verder >

Informatiecentrum Marktkwartier West in juli en augustus gesloten

07.07.2023

Het informatiecentrum aan de Jan van Galenstraat 4 is in de maanden juli en augustus gesloten. In het informatiecentrum kan iedereen binnenlopen voor vragen en informatie over de realisatie van het...

Lees verder >

Start sloop voor de eerste fase woningbouw

18.04.2023

Een aannemer is begonnen met de sloop van gebouwen langs de Jan Galenstraat. Hier komen de eerste woningen en voorzieningen van Marktkwartier West. De meeste woningen op deze plek vallen in de...

Lees verder >

Informatiecentrum geopend

20.03.2023

Marktkwartier West heeft aan de Jan van Galenstraat 4 een informatiecentrum geopend. Het is een volgende mijlpaal in de realisatie van dit nieuwe stukje Amsterdam. In het informatiecentrum kan...

Lees verder >

Gezellig druk op inloopbijeenkomst 3e uitwerkingsplan Food Center

08.02.2023

Ongeveer 150 buurtbewoners en geïnteresseerden bezochten afgelopen maandag 16 januari de informatiebijeenkomst over Uitwerkingsplan 3. Daarin worden de kaders vastgelegd voor de ontwikkeling...

Lees verder >

Gemeente legt ontwerp-Uitwerkingsplan 3 ter inzage

21.12.2022

De gemeente Amsterdam heeft het ontwerp-Uitwerkingsplan 3 (UP3) en het ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage gelegd. UP3 beschrijft de voorwaarden voor de ontwikkeling van het zuidwestelijk...

Lees verder >

Workshop over openbare ruimte levert veel op

15.12.2022

Hoe gaat de openbare ruimte van Marktkwartier West eruitzien? Buurtbewoners konden daarover meedenken via een enquête en in een workshop. Opvallende resultaten: het masterplan voor de...

Lees verder >

Denk mee over de openbare ruimte!

31.10.2022

Jana Crepon is landschapsarchitect bij het bureau Inside Outside. Zij is bezig met het maken van een ontwerp voor het groen, de kades en de pleinen in het toekomstige Marktkwartier West. Wil je met...

Lees verder >

Verslag Inloopbijeenkomst over Uitwerkingsplan 1

26.10.2022

Circa 150 mensen bezochten de inloopbijeenkomst voor Uitwerkingsplan 1 (UP1). UP1 omschrijft de kaders waarbinnen het noordwestelijk bedrijvendeel van Marktkwartier wordt ontwikkeld. Een zienswijze...

Lees verder >

Inloopbijeenkomst over Uitwerkingsplan 1

28.09.2022

De gemeente Amsterdam heeft Uitwerkingsplan 1 (UP1) ter inzage gelegd. UP1 beschrijft de voorwaarden voor de ontwikkeling van het noordwestelijk bedrijvendeel van Marktkwartier. Op maandagavond 24...

Lees verder >

Start bouwrijpmaken woningen west fase 1

30.08.2022

Op maandag 29 augustus zijn werkzaamheden gestart voor het Food Center aan de kant van de Jan van Galenstraat. Er worden kabels en leidingen verlegd in het trottoir tussen de ingang van het Food...

Lees verder >

Participatie en inspraak: wat is er mogelijk?

11.07.2022

Marktkwartier heeft de afgelopen jaren op verschillende manieren contact gehad met bewoners en organisaties rondom het Foodcenter. In persoonlijke gesprekken en door middel van kleinere en grotere...

Lees verder >

De monumentale koelkast van Marktkwartier

09.05.2022

Ooit was het gebouw de grootste koelkast van Amsterdam, nu is het vooral bekend vanwege de reusachtige muurschildering van Keith Haring. Maar het kloeke Koelhuis op is op zichzelf ook een...

Lees verder >

Nieuwerwetse technologie in historische Markthal

09.05.2022

Lees verder >

Favourite Food van… Jeroen Bouman

09.05.2022

Van tijd tot tijd stellen we een lid van het Team Marktkwartier voor. En vragen we hem of haar naar de favoriete maaltijd. Ditmaal: Jeroen Bouman (49), die zich bezighoudt met de ontwikkeling van...

Lees verder >

Coming soon: Keith Haring Mural reveal Food Center Amsterdam

04.05.2021

Op de geboortedag van Keith Haring presenteert Marktkwartier West een impressie van de restauratie van het cadeau aan de stad Amsterdam: een meer dan reusachtig fabeldier op een gebouw op het...

Lees verder >

Gemeenteraad behandelt de beeldkwaliteitsplannen

23.03.2021

Het Amsterdamse college van B&W heeft de nota van beantwoording vastgesteld en heeft besloten het beeldkwaliteitsplan Foodcenter en het beeldkwaliteitsplan Marktkwartier voor te leggen aan de...

Lees verder >

Start restauratie Centrale Markthal

05.03.2021

De restauratie van de kenmerkende Centrale Markthal in Marktkwartier West is van start gegaan. De restauratie is in handen van BOEi. De Centrale Markthal uit 1934 is een van de grootste...

Lees verder >

Restauratie muurschildering Keith Haring afgerond

23.11.2020

Een internationaal team heeft de restauratie van de muurschildering van Keith Haring op het terrein van het Food Center Amsterdam afgerond. Het reusachtige fabeldier van 12 bij 15 meter is hiermee...

Lees verder >

Internationaal team start restauratie muurschildering Keith Haring

28.08.2020

De restauratie van de muurschildering van Keith Haring op het terrein van het Food Center Amsterdam gaat op 31 augustus a.s. van start. Een internationaal team zal zes weken werken aan Harings op...

Lees verder >

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Eerste Partiële Herziening gepubliceerd

17.07.2020

Het bestemmingsplan voor Food Center Amsterdam is herzien en vastgesteld. Het bestemmingsplan betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan Food Center Amsterdam (2e Herstelbesluit)...

Lees verder >

Online gesprekken over beeldkwaliteit

17.07.2020

Marktkwartier West hield op 28 mei en 4 juni 2020 online informatieavonden over de concept Beeldkwaliteitsplannen voor Marktkwartier (wonen) en Food Center (werken).

Lees verder >

Extra strook voor openbare ruimte

24.06.2020

Burgemeester en wethouders van Amsterdam hebben het ‘ontwerpwijzigingsplan Food Center Amsterdam - 2e wijziging’ vrijgegeven voor terinzagelegging. De – inmiddels tweede –...

Lees verder >

Planning en procedures - Marktkwartier West

01.05.2020

Marktkwartier wordt gebouwd van 2021 tot 2029. De planning van procedures en bouw is als volgt.

Lees verder >

Contouren Marktkwartier West en het nieuwe Food Center worden zichtbaar

19.02.2020

[Persbericht 19 februari 2020] - Marktkwartier CV, een samenwerking van VolkerWessels Vastgoed en Ballast Nedam Development, toont op maandag 2 maart a.s. op een informatiemarkt voor buurtbewoners...

Lees verder >