Inloopbijeenkomst over Uitwerkingsplan 1

28.09.2022

De gemeente Amsterdam heeft Uitwerkingsplan 1 (UP1) ter inzage gelegd. UP1 beschrijft de voorwaarden voor de ontwikkeling van het noordwestelijk bedrijvendeel van Marktkwartier. Op maandagavond 24...

Lees verder >

Start bouwrijpmaken woningen west fase 1

30.08.2022

Op maandag 29 augustus zijn werkzaamheden gestart voor het Food Center aan de kant van de Jan van Galenstraat. Er worden kabels en leidingen verlegd in het trottoir tussen de ingang van het Food...

Lees verder >

Participatie en inspraak: wat is er mogelijk?

11.07.2022

Marktkwartier heeft de afgelopen jaren op verschillende manieren contact gehad met bewoners en organisaties rondom het Foodcenter. In persoonlijke gesprekken en door middel van kleinere en grotere...

Lees verder >

De monumentale koelkast van Marktkwartier

09.05.2022

Ooit was het gebouw de grootste koelkast van Amsterdam, nu is het vooral bekend vanwege de reusachtige muurschildering van Keith Haring. Maar het kloeke Koelhuis op is op zichzelf ook een...

Lees verder >

Nieuwerwetse technologie in historische Markthal

09.05.2022

Lees verder >

Favourite Food van… Jeroen Bouman

09.05.2022

Van tijd tot tijd stellen we een lid van het Team Marktkwartier voor. En vragen we hem of haar naar de favoriete maaltijd. Ditmaal: Jeroen Bouman (49), die zich bezighoudt met de ontwikkeling van...

Lees verder >

Coming soon: Keith Haring Mural reveal Food Center Amsterdam

04.05.2021

Op de geboortedag van Keith Haring presenteert Marktkwartier West een impressie van de restauratie van het cadeau aan de stad Amsterdam: een meer dan reusachtig fabeldier op een gebouw op het...

Lees verder >

Gemeenteraad behandelt de beeldkwaliteitsplannen

23.03.2021

Het Amsterdamse college van B&W heeft de nota van beantwoording vastgesteld en heeft besloten het beeldkwaliteitsplan Foodcenter en het beeldkwaliteitsplan Marktkwartier voor te leggen aan de...

Lees verder >

Start restauratie Centrale Markthal

05.03.2021

De restauratie van de kenmerkende Centrale Markthal in Marktkwartier West is van start gegaan. De restauratie is in handen van BOEi. De Centrale Markthal uit 1934 is een van de grootste...

Lees verder >

Restauratie muurschildering Keith Haring afgerond

23.11.2020

Een internationaal team heeft de restauratie van de muurschildering van Keith Haring op het terrein van het Food Center Amsterdam afgerond. Het reusachtige fabeldier van 12 bij 15 meter is hiermee...

Lees verder >

Internationaal team start restauratie muurschildering Keith Haring

28.08.2020

De restauratie van de muurschildering van Keith Haring op het terrein van het Food Center Amsterdam gaat op 31 augustus a.s. van start. Een internationaal team zal zes weken werken aan Harings op...

Lees verder >

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Eerste Partiële Herziening gepubliceerd

17.07.2020

Het bestemmingsplan voor Food Center Amsterdam is herzien en vastgesteld. Het bestemmingsplan betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan Food Center Amsterdam (2e Herstelbesluit)...

Lees verder >

Online gesprekken over beeldkwaliteit

17.07.2020

Marktkwartier West hield op 28 mei en 4 juni 2020 online informatieavonden over de concept Beeldkwaliteitsplannen voor Marktkwartier (wonen) en Food Center (werken).

Lees verder >

Extra strook voor openbare ruimte

24.06.2020

Burgemeester en wethouders van Amsterdam hebben het ‘ontwerpwijzigingsplan Food Center Amsterdam - 2e wijziging’ vrijgegeven voor terinzagelegging. De – inmiddels tweede –...

Lees verder >

Planning en procedures - Marktkwartier West

01.05.2020

Marktkwartier wordt gebouwd van 2021 tot 2029. De planning van procedures en bouw is als volgt.

Lees verder >

Contouren Marktkwartier West en het nieuwe Food Center worden zichtbaar

19.02.2020

[Persbericht 19 februari 2020] - Marktkwartier CV, een samenwerking van VolkerWessels Vastgoed en Ballast Nedam Development, toont op maandag 2 maart a.s. op een informatiemarkt voor buurtbewoners...

Lees verder >