Verslag Inloopbijeenkomst over Uitwerkingsplan 1

26.10.2022

De inloopbijeenkomst werd maandag 24 oktober gehouden in de Centrale Markthal midden op het Food Center terrein. Bezoekers konden onder andere zien hoe wordt omgegaan met geluid, verkeer, parkeren en duurzaamheid. Ook was er een overzicht te vinden van thema’s waarover omwonenden de komende tijd nog kunnen meepraten en meedenken. Verder was er algemene informatie over het hele plan. Veel belangstelling ging uit naar de grote maquette.

Randvoorwaarden
De randvoorwaarden voor de herstructurering van het hele gebied staan in een globaal bestemmingsplan. Dit is in 2016 door de gemeente Amsterdam vastgesteld. Het globale bestemmingsplan bevat uitwerkingsverplichtingen voor het bedrijventerrein en het woongebied. Zonder een uitwerkingsplan (UP) kan er niet worden gebouwd. De UP’s vormen het toetsingskader voor het verlenen van omgevingsvergunningen.

Wonen Zuidwest
UP1 was de eerste van een reeks uitwerkingsplannen. UP 3 is het volgende uitwerkingsplan dat ter inzage wordt gelegd. UP3 gaat over Wonen Zuidwest. Ook hiervoor zal een informatieavond worden georganiseerd. Zodra de datum bekend is wordt hiervoor gecommuniceerd via de officiële kanalen van de Gemeente en vanuit Marktkwartier. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen kunt u zich hier abonneren op de nieuwsbrief van Marktkwartier.

Terinzagelegging
Het ontwerp uitwerkingsplan Food Center Amsterdam (UP1) ligt met ingang van 29 september 2022 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op de volgende adressen:

Zienswijze indienen?
Tot en met 9 november 2022 kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpuitwerkingsplan geven bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. Dit kan op de volgende manieren:

  • Schriftelijk: zienswijzen over het ontwerpuitwerkingsplan bij het college van burgemeester en wethouders van   Amsterdam, per adres: de directeur van Ruimte en Duurzaamheid, t.a.v. Ronald de Graaf, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.
  • Per e-mail: U kunt uw zienswijze opsturen naar e-mailadres foodcenter@amsterdam.nl;  onder vermelding van ‘Zienswijze UP1’ en uw adres.
  • Mondeling: Neem voor het indienen van uw mondelinge reactie contact op met directie Ruimte en Duurzaamheid, team Juridische planvorming, mr. R. de Graaf via 14 020.

< Terug naar nieuwsoverzicht