Inloopbijeenkomst over Uitwerkingsplan 1

28.09.2022


MELD U HIER AAN

Op Marktkwartier komen naast de bedrijvigheid 1700 woningen, voorzieningen en openbaar groen. De bestaande bedrijvigheid schuift op in noordelijke richting, waar een duurzaam en efficiënt ingericht bedrijventerrein wordt ontwikkeld. Op het scharnierpunt tussen de twee gebieden ligt de Centrale Markthal. Hier landt een diverse mix aan functies, allemaal rondom de thema’s culinair, creatief en circulair. Naar verwachting starten eind dit jaar, begin volgend jaar de bouwwerkzaamheden.

Vier uitwerkingsplannen
Voor het hele gebied geldt een globaal bestemmingsplan, dat in 2016 door de gemeente is vastgesteld. Dat globale bestemmingsplan moet naar vier zogenaamde uitwerkingsplannen worden vertaald. UP1 is het eerst aan de beurt. Daarna volgt UP3. UP3 gaat over de woningen, voorzieningen en Marktweide die aan de zuidwestzijde worden ontwikkeld. Waarschijnlijk wordt UP3 nog dit jaar ter inzage gelegd.

Terinzagelegging
Het ontwerp uitwerkingsplan Food Center Amsterdam (UP1) ligt met ingang van 29 september 2022 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op de volgende adressen:

Zienswijze indienen?
Tot en met 9 november 2022  kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpuitwerkingsplan geven bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. Dit kan op de volgende manieren:

  • Schriftelijk: zienswijzen over het ontwerpuitwerkingsplan bij het college van burgemeester en wethouders van   Amsterdam, per adres: de directeur van Ruimte en Duurzaamheid, t.a.v.Ronald de Graaf, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.
  • Per email: U kunt uw zienswijze opsturen naar emailadres foodcenter@amsterdam.nl
  • Mondeling: Neem voor het indienen van uw mondelinge reactie contact op met directie Ruimte en Duurzaamheid, team Juridische planvorming, mr. R. de Graaf via 14 020.

Voor de inloopbijeenkomst op 24 oktober verzoeken wij u zich vooraf aan te melden. Dat kan via bijgaand formulier:

MELD U HIER AAN

< Terug naar nieuwsoverzicht