Start bouwrijpmaken woningen west fase 1

30.08.2022

De werkzaamheden vinden overdag plaats en er zal geen geluidshinder optreden. De bushalte (lijn 18 richting Slotervaart en nachtnet N82) blijft bereikbaar voor voetgangers.

Tussen 29 augustus en 5 september wordt ook gewerkt onder het fietspad. Fietsers worden daar om het werk heen geleid. Voor verkeer vanuit het Foodcenter wordt één uitgang afgesloten en de aansluiting met de Jan van Galenstraat versmald.

Na afronding van deze werkzaamheden kan vervolgd worden met het verder bouwrijpmaken van dit gebied, door de sloop van de bestaande bebouwing.

< Terug naar nieuwsoverzicht