Gemeenteraad behandelt de beeldkwaliteitsplannen

23.03.2021

In de beeldkwaliteitsplannen staat aan welke uiterlijke kenmerken en vormen gebouwen en afscheidingen moeten voldoen. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Welstand) gebruikt de beeldkwaliteitsplannen bij de beoordeling van de bouwplannen op deze aspecten. Marktkwartier heeft twee beeldkwaliteitsplannen: één voor het deel van Marktkwartier met woningbouw en voorzieningen en één voor het bedrijvendeel van het nieuwe Food Center Amsterdam.

 

Informatieavonden

Na een drukbezochte informatiebijeenkomst in maart 2020 zijn de concept-beeldkwaliteitsplannen medio 2020 de inspraak ingegaan. Marktkwartier organiseerde toen nog twee online informatieavonden. Belanghebbenden konden bij de gemeente tot 1 juli een inspraakreactie indienen.

 

Extra aandacht voor milieuaspecten

Op de beeldkwaliteitsplannen van Marktkwartier zijn veel inspraakreacties binnengekomen. Een groot deel had betrekking op geluid, bezonning, windval, dakparkeren en hoogteaccenten. Deze aspecten vallen echter niet onder de beeldkwaliteitsplannen. Ze komen later dit jaar aan de orde in de uitwerkingsplannen. In de Nota van Beantwoording reageert de gemeente op de inspraakreacties en wordt aangegeven of een reactie al dan niet geleid heeft tot een wijziging van het beeldkwaliteitsplan.

Voor Marktkwartier West zijn de zorgen van bewoners over deze onderwerpen aanleiding om er in het overleg met de omgeving extra aandacht aan te besteden. We zullen daarom over alles wat in de uitwerkingsplannen aan de orde komt, gesprekken aanbieden aan de verschillende groepen omwonenden. De bewonersbrief van Marktkwartier hierover staat bij de downloads op deze website. De eerste drie gesprekken met bewonersgroepen over de opzet van het geluidsonderzoek hebben al plaatsgevonden.

 

Procedure

Iedereen die een inspraakreactie indiende, krijgt van de gemeente de nota van beantwoording per per e-mail toegestuurd. In april bespreekt de Raadscommissie RO de beeldkwaliteitsplannen.

< Terug naar nieuwsoverzicht