Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Eerste Partiële Herziening gepubliceerd

17.07.2020

Het bestemmingsplan voor Food Center Amsterdam is herzien en vastgesteld. Het bestemmingsplan betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan Food Center Amsterdam (2e Herstelbesluit) uit 2016 en regelt vooral dat de parkeernormen voor auto en fiets uit het nieuwe parkeerbeleid ook van toepassing worden op de ontwikkeling van het openbare gedeelte van het Food Center-terrein, waaronder de Centrale Markthal.

Woensdag 15 juli 2020 is de kennisgeving van de vaststelling van de partiele herziening van het bestemmingsplan gepubliceerd. De vastgestelde stukken liggen vanaf 16 juli 2020 ter inzage bij het Stadsloket stadsdeelkantoor West, Bos en Lommerplein 250, te Amsterdam. Zie voor de openingstijden: https://www.amsterdam.nl/contact/stadsloket-west. Het ontwerpwijzigingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken is tevens digitaal raadpleegbaar via de website ruimtelijke plannen: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0363.E1901BPGST-VG0

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van vrijdag 17 juli 2020 gedurende zes weken, beroep instellen.

Klik hier voor de officiële kennisgeving.

< Terug naar nieuwsoverzicht