Online gesprekken over beeldkwaliteit

17.07.2020

Het College van B en W gaf de plannen op 13 mei vrij voor inspraak tot en met 1 juli. Negentien buurtbewoners voerden een of meer gesprekken met medewerkers van Marktkwartier CV en de gemeente Amsterdam. De in totaal dertig gesprekken hadden een informatief karakter. Inspraakreacties konden enkel per mail of post bij de gemeente worden ingediend. In het verslag leest u over de aanpak en de reacties en zorgen die bewoners met ons deelden. Een nota van beantwoording zal later de schriftelijk ingediende inspraakreacties tot in detail behandelen.

< Terug naar nieuwsoverzicht