Extra strook voor openbare ruimte

24.06.2020

Het ‘ontwerpwijzigingsplan Food Center Amsterdam – 2e wijziging’ ligt met ingang van donderdag 25 juni 2020 gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij het Stadsloket stadsdeelkantoor West, Bos en Lommerplein 250, te Amsterdam. Zie voor de openingstijden: https://www.amsterdam.nl/contact/stadsloket-west. Het ontwerpwijzigingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken is tevens digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) van het wijzigingsplan is: NL.IM-RO.0363.E2003BPGST-OW01.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. Door de beschermende richtlijnen vanwege de coronacrisis wordt er geen informatiebijeenkomst georganiseerd. Wel kan er per e-mail of telefonisch informatie worden gevraagd bij Ronald de Graaf, Ruimte en Duurzaamheid via mailadres r.de.graaf@amsterdam.nl of telefoonnummer 14020. Klik hier voor de officiële kennisgeving.

< Terug naar nieuwsoverzicht