Contouren Marktkwartier West en het nieuwe Food Center worden zichtbaar

19.02.2020

De informatiemarkt op 2 maart is van 19.15 tot 21.30 uur en vindt plaats in de Marktkantine aan de Jan van Galenstraat 6. Informatie over de verkoop en verhuur van de woningen volgt in het najaar. De belangstelling is groot. Om bezoekers te spreiden over de avond, wordt iedereen gevraagd zich aan te melden op: marktkwartierwest.eventbrite.nl. Food Center Amsterdam Het huidige FCA is een combinatie van groothandelscentrum, logistiek centrum en kenniscentrum voor voedsel en levensmiddelen. Het draagt bij aan het economisch functioneren en de leefbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam. Het FCA blijft op deze unieke locatie en wordt geherstructureerd tot een modern en duurzaam besloten bedrijventerrein. Marktkwartier CV vernieuwt ook dit deel van het terrein. Hiertoe werken de ontwikkelaars nauw samen met de ondernemers van het FCA. Nieuwe stadswijk Het bedrijvendeel schuift iets op naar het noorden, richting Haarlemmerweg, waar ook de hoofdingang komt. Aan de zuidzijde, vanaf de Jan van Galenstraat tot aan de monumentale Centrale Markthal, wordt een nieuwe stadswijk ontwikkeld. Hier worden wonen, werken en recreëren met elkaar gecombineerd. In het zuidelijke deel, aan de kant van de Jan van Galenstraat, ontwikkelt Marktkwartier CV tussen 2021-2029 ongeveer 1.700 woningen met veel groen en voorzieningen. Onder andere de beeldkwaliteitsplannen voor de woonwijk en het Food Center worden dit jaar aan het gemeentebestuur voorgelegd. Centrale Markthal Op het scharnierpunt van Food Center en woonwijk ligt de monumentale Centrale Markthal. De Centrale Markthal is in erfpacht van BOEi, een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk die cultureel erfgoed restaureert en een nieuwe bestemming geeft. BOEi transformeert de Centrale Markthal van een gesloten bastion naar een publiek toegankelijke hotspot voor alle Amsterdammers. De Markthal wordt een centrale ontmoetingsplek in de nieuwe wijk: een ware ‘hub voor food pioniers’. Meer informatie De informatiebijeenkomst wordt georganiseerd door Marktkwartier CV in samenwerking met de ondernemers van het Food Center, BOEi en de gemeente Amsterdam. Geïnteresseerden zijn welkom op 2 maart a.s. vanaf 19.15 uur in de Marktkantine, Jan van Galenstraat 6, 1051 KM Amsterdam. Meer informatie over de informatiemarkt en de plannen is terug te vinden op de website van Marktkwartier CV: www.marktkwartierwest.nl

< Terug naar nieuwsoverzicht